brama

Napisane przez: Karolina 06-10-2021

Zostań Klimatycznym Człowiekiem Roku

Ogłoszono konkurs pn. „Klimatyczny Człowiek Roku”, który skierowany do osób w wieku 16-30 lat, zaangażowanych w prospołeczne lub w edukacyjne działania na rzecz ochrony klimatu, ograniczania skutków globalnego ocieplenia oraz działań adaptacyjnych. Zgłoszenia są przyjmowane do 8 października 2021 br.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie zwycięzcy za jego prospołeczne lub edukacyjne działania na rzecz klimatu, ograniczania skutków zmian klimatu i na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Konkurs realizowany będzie online i wieńczony uroczystością wręczenia nagród na żywo lub online (zależnie od sytuacji epidemicznej).

Człowiek odpowiedzialny za środowisko

Człowiek nie od dziś ma wpływ na klimat i zachodzące w nim zmiany. Dobra wiadomość jest jednak taka, że decydując się na zmianę codziennych nawyków i zwiększanie świadomości w zakresie ochrony klimatu możemy znacznie złagodzić zachodzące zmiany klimatyczne, a także zapobiegać emisji dużych ilości gazów cieplarnianych. Wystarczą małe działania oraz inicjatywy regularnie podejmowane przez poszczególne osoby – to one, inspirując swoje najbliższe otoczenie, a także lokalne społeczności, mogą realnie wpływać na codzienne nawyki i zachęcać do zmiany stylu życia, który staje się bardziej przyjazny środowisku. Ochrona klimatu, adaptacja do zmian klimatycznych, nowoczesne, wysoce efektywne ekologicznie i ekonomicznie inicjatywy służące jego ochronie – to jedne z zadań, jakie stoją przed nami w celu troski o planetę. Co istotne, każdy z nas  we własnym zakresie może podjąć działania służące wymienionym celom. Mowa np. o wyborze roweru zamiast samochodu czy zamianie silnika spalinowego na elektryczny. Wspomniane inicjatywy zaczynają się od każdego z nas, ale często są też inicjowane przez lokalnych działaczy i społeczników, którzy aktywnie edukują, uświadamiają, a często stają się inspiratorami do zmian w najbliższym otoczeniu. To właśnie z myślą o takich osobach organizujemy konkurs, chcemy wyłonić i docenić “Klimatycznego Człowieka Roku” – informują organizatorzy plebiscytu.

Zgłoszenie do konkursu

Do konkursu “Klimatyczny Człowiek Roku” kandydat zgłasza się samodzielnie.

Ocena kandydata – jego dorobek i planowane działania 

W konkursie “Klimatyczny Człowiek Roku” istotny będzie dotychczasowy dorobek zgłoszonego kandydata, a także planowane przez niego działania, które również będą punktowane. Mówiąc o dotychczasowym dorobku, chodzi o podjęte inicjatywy w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu, ograniczania skutków zmian klimatu oraz działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Bardzo ważny jest prawidłowy opis uwzględniający nazwę, okres i cel działania, grupy docelowe, zasięg (grupy społeczne lub społeczności lokalne), budżet czy też wzmianka o partnerach fizycznych oraz instytucjonalnych, jeśli tacy byli.

Jeśli w wyniku podjętych inicjatyw osiągnięte zostały konkretne efekty, na przykład powstały materiały dostępne online, artykuły medialne lub posty w mediach społecznościowych, dokumenty i opracowania, również należy o nich wspomnieć. Oprócz opisu działań warto zamieścić materiał wideo prezentujący postać, a także dorobek kandydata, jednak nie jest to konieczne.

Oceniając przyszłe działania kandydata, pod uwagę zostaną wzięte planowane przez zgłoszonego kandydata aktywności na rzecz ochrony klimatu i ograniczania skutków zmian klimatu w perspektywie najbliższego roku.

Przebieg konkursu    

Podczas I etapu konkursu zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem wymogów formalnych. II etap obejmie wstępną selekcję merytoryczną. W trakcie III etapu Kapituła Konkursu dokona oceny kandydatur  – wówczas zostanie wyłonionych 4 finalistów.

Wyłonienie finalistów odbędzie się na podstawie oceny m.in. oryginalności zrealizowanych przez nich działań na rzecz ochrony klimatu oraz ich nieszablonowości, innowacyjności, siły oddziaływania, a także skuteczności. Kapituła Konkursowa zwróci również uwagę na fakt, czy zgłoszone działanie proekologiczne jest zgodne z zasadami odpowiedzialności ekologicznej. Drugim kryterium oceny będzie działanie planowane przez kandydata. W tym przypadku również istotne będą oryginalność działania, siła oddziaływania, przewidywana skuteczność, a także zgodność z zasadami odpowiedzialności ekologicznej.

Proponowany skład Kapituły Konkursu wyłaniającej finalistów w konkursie to: przedstawiciele Młodzieżowej Rady Klimatycznej, samodzielnie wyłonieni spośród członków Rady (w tym Przewodniczący Kapituły), przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wyłonieni przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji MKiŚ, a także przedstawiciele  instytutów naukowych i naukowo-badawczych lub inni eksperci zajmujący się kwestiami ochrony środowiska i zmian klimatu.

Harmonogram konkursu – do kiedy można się zgłaszać?

  • 17.09.2021 – termin ogłoszenia konkursu
  • 8.10.2021 – etap 1 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń
  • do 12.10.2021 – etap 2 – zakończenie wstępnej selekcji formalnej i merytorycznej
  • do 15.10.2021 – etap 3 – posiedzenie Kapituły Konkursu
  • 19-26.10.2021 – etap 4 – głosowanie internetowe
  • do 29.10.2021 – kontakt z laureatami

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie po 10 listopada 2021 r.

Zwycięzcy i nagrody

Po wyłonieniu 4 finalistów ich kandydatury zostaną ogłoszone publicznie. To internauci będą oddawać głosy na jednego z podanych kandydatów, który ich zdaniem powinien zwyciężyć w konkursie i odebrać główną nagrodę. Kandydat, który uzyska największą liczbę prawidłowo przyznanych głosów, będzie mógł poszczycić się tytułem Klimatycznego Człowieka Roku. Pozostali finaliści otrzymają równorzędne wyróżnienia. W konkursie zostaną również przyznane nagrody pieniężne.

Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konkurs sfinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


  • FOTORELACJE

  • październik sierpien lipiec