brama

Napisane przez: KB 09-02-2021

Zimowe utrzymanie dróg – do kogo dzwonić?

Trwa sezon zimowy. Możemy spodziewać się dni z ujemną temperaturą oraz opadami, które mogą utrudniać bezpieczne przemieszczanie się samochodami. Poniżej znajdziecie między innymi listę telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.

 1. Dla przejezdności dróg miejskich: dla koordynacji działań w zakresie przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych, posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich:
 • Zarząd Dróg Miejskich – tel. 32 455 61 34,
 • Służby Komunalne Miasta – tel. 32 455 51 93,
 • infolinia Akcji Zima – tel. 32 455 39 05,
 • dyżurny Akcji Zima – tel. 693 355 376.
 1. Dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego:
 • Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3 (tel. 32 451 76 07, 32 451 74 15 – wewnętrzny 25, 508 114 717).
 1. Dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):
 • Punkt dyspozytorski: podwykonawca Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe „DOMINIK”, koordynator Akcji Zima – tel. 728 855 706, dyżurny Akcji Zima – tel. 698 225 932.
 1. Dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska):
 • Punkt dyspozytorski: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad, oddział w Katowicach, rejon w Gliwicach – tel. 32 234 06 91 lub 92, Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 – tel. 32 415 24 46.
 1. Dla interwencji telefonicznych w sprawach przejezdności dróg, komunikacji publicznej, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa, gospodarki mieszkaniowej wszystkich form własności:
 • Punkt dyspozytorski: Komenda Straży Miejskiej – tel. całodobowy – 32 455 13 45; 986, tel. komórkowy – 604 620 588.

Publikujemy mapę podziału administratorów dróg “Akcji Zima”. Mapa z oznaczeniem dróg ma charakter wyłącznie poglądowy.

Przygotowanie

Zarząd Dróg Miejskich oraz Służby Komunalne Miasta dokonały przeglądu i napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Zima, który jest w ich dyspozycji. Zaangażowane zostaną dwa samochody MAN z solarką i pługiem, jedna koparko-ładowarka, jeden ciągnik TYM z solarką i pługiem, jeden ciągnik Lamborghini z solarką i pługiem, jeden mikrociągnik Ferrari z solarką i pługiem, jedna odśnieżarka Hybryda do usuwania śniegu z chodników. W Akcji Zima będzie brało udział około 30 pracowników obu jednostek. W ramach przygotowań do Akcji Zima ZDM zapowiedział rozstawienie 26 skrzyń z mieszanką soli i piasku do zabezpieczenia chodników, schodów, kładek i przejść w miejscach newralgicznych na głównych ciągach pieszo-jezdnych, będących w zarządzie miasta.

W ramach uzupełnienia braków sprzętowych oraz zapewnienia ciągłości odśnieżania i posypywania dróg oraz chodników w Akcji Zima będą brali udział podwykonawcy, którzy będą dysponowali jedenastoma jednostkami sprzętowymi wyposażonymi w pług i solarkę.

Do zwalczania śliskości nawierzchni jednostki dysponują 130 tonami soli drogowej oraz 140 tonami piasku. Materiał w całości składowany jest na terenie służb miejskich.

Polecamy Waszej uwadze także zarządzenie prezydenta miasta w sprawie organizacji akcji zimowej i przeciwgołoledziowej na terenie miasta w sezonie 2020/2021 wraz z wykazem dróg miejskich oraz określeniem kolejności ich zimowego utrzymania [otwiera się w nowym oknie].

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


 • FOTORELACJE

 • luty styczeń grudzień