brama

Napisane przez: lena 27-12-2019

Zimowe utrzymanie dróg

Przypominamy listę telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz wykaz dróg miejskich przeznaczonych do zimowego utrzymania przez Służby Komunalne Miasta.

 1. Dla przejezdności dróg miejskich: dla koordynacji działań w zakresie: przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych, posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich.
 • Zarząd Dróg Miejskich, tel. 32 455 61 34,
 • Służby Komunalne Miasta,  tel. 32 455 51 93,
 • infolinia „Akcji Zima” – tel. 32 455 39 05,
 • dyżurny „Akcji Zima” – tel. 693 355 376.

2. Dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego:

 • Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3 (tel. 32 451 76 07, 32 451 74 15 – wewnętrzny 25, 508 114 717)

3. Dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):

 • Punkt dyspozytorski: podwykonawca Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe „DOMINIK”, koordynator „Akcji Zima” – tel. 728 855 706, dyżurny „Akcji Zima” – tel. 698 225 932

4. Dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska):

 • Punkt dyspozytorski: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad, oddział w Katowicach, rejon w Gliwicach – tel.32 234 06 91 lub 92, Baza Materiałowa Racibórz, przy ul. 1 Maja 3 – tel. 32 415 24 46.

5. Dla interwencji telefonicznych w sprawach:przejezdności dróg, komunikacji publicznej, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa, gospodarki mieszkaniowej wszystkich form własności.

 • Punkt dyspozytorski: Komenda Straży Miejskiej – tel. całodobowy – 32 455 13 45; 986, tel. komórkowy – 604 620 588.

Obowiązki mieszkańców

Wszystkim przypominamy też, iż obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników należy do właściciela nieruchomości, do której przylega chodnik. Pamiętajmy także o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.

Co ważne, usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną. Trzeba to bowiem robić w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

Mapa podziału administratorów dróg „Akcji Zima”

Poniżej przedstawiamy mapę z oznaczeniem dróg, która ma charakter wyłącznie poglądowy.

mapa

źródło: WRiD

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


 • FOTORELACJE

 • sierpien lipiec czerwiec