brama

Napisane przez: lena 26-04-2019

Weź udział w projekcie „Seniorzy bez granic”

Prezydent Mieczysław Kieca zaprasza mieszkańców naszego miasta, powyżej 50. roku życia do wzięcia udziału w wyjeździe do Międzybrodzia Żywieckiego. Cel wyjazdu? Działanie kluczowe pn. Wolontariat seniorów w ramach projektu „Seniorzy bez granic”.

 • Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.
 • Głównym celem projektu jest rozwój transgranicznej współpracy lokalnych społeczności seniorów i miasta Wodzisławia Śląskiego oraz obwodu Ostrawa-Jih w celu poprawy życia seniorów, nawiązania nowych relacji i rozpoczęcia aktywnego stylu życia.
 • Kolejne wydarzenie to Wolontariat seniorów (data realizacji: 20-22 maja 2019 r.) – trzydniowe wydarzenie odbędzie się w Międzybrodziu Żywieckim. W szczególności zapraszamy na nie osoby, które aktywnie włączają się w pracę z dzieckiem, wolontariuszy itp.
 • Grupie polskich i czeskich seniorów towarzyszyć będą dzieci korzystające z oferty Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla” oraz ich opiekunowie. Osoby starsze poznają dobre praktyki związane z wolontariatem senioralnym w asystenturze rodzinnej oraz pracy z dzieckiem w świetlicy. Zaplanowano jeszcze m.in. zajęcia łączące pokolenia, plastyczno-relaksacyjne, zakładające aktywny wypoczynek. Efektem podjętych działań będzie powstanie polsko-czeskiej publikacji w wersji elektronicznej o zapomnianych grach i zabawach.
 • Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Transport, wyżywienie oraz zakwaterowanie organizuje miasto Wodzisław Śląski.
 • Wykupienie ewentualnych kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą w trakcie wyjazdu zagranicznego jest dobrowolne.
 • Ilość miejsc dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego jest ograniczona. O udziale w działaniu zadecyduje kolejność złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W przypadku dużego zainteresowania zostanie utworzona lista rezerwowa. Pierwszeństwo w działaniu kluczowym mają osoby, które nie brały wcześniej udziału w projekcie.

 • Dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie mieszkańców odbędzie się 9 maja br. o godz. 15:00 w Wodzisławskim Centrum Kultury obowiązkowe szkolenie z zakresu pracy z dziećmi, które poprowadzi Krystyna Orbik-Skupień, Dyrektor Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”.
 • Z uwagi na specyfikę wyjazdu nieobecność na ww. szkoleniu będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w wyjeździe do Międzybrodzia Żywieckiego.
 • Wydrukowane formularze można pobrać w Biurze Obsługi Klienta.
 • Wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE należy składać w dniach 29 kwietnia br. od godz. 7:30 do 6 maja br. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (budynek 4b).
 • WAŻNE: Jedna osoba może złożyć tylko jeden formularz w trakcie najbliższej rekrutacji.
 • Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”
 • Jeżeli do 6 maja br. nie zgłosi się wystarczająca liczba chętnych na wyjazd, rekrutacja przechodzi w tryb ciągły.
 • W razie pytań związanych z rekrutacją/wyjazdem prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym projektu „Seniorzy bez granic” (Krystyna Krótki, tel. 697 022 998).
 • W innych sprawach związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt z członkami zespołu realizującego projekt (Hanna Szafrańska, menadżer ds. projektu i ds. finansowych, tel. 32 45 90 540; Bartosz Kwaśny, menadżer ds. promocji, tel. 32 45 90 510).
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

źródło: WRiD

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


 • FOTORELACJE

 • sierpien lipiec czerwiec