brama

Napisane przez: KB 07-03-2019

Tereny zielone – zbliżają się odbiory inwestycji

Dzięki kilku milionom dofinansowania unijnego sześć terenów zielonych w Wodzisławiu Śląskim zmienia bądź już zmieniło swoje oblicze. Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa przekazał, że w kolejnych tygodniach rozpoczną się już odbiory ujętych w projekcie terenów, na których powstały nowe parki, skwery i dokonano nasadzeń nowej roślinności.

– Cieszę się, że poprzez zmienione, atrakcyjne miejsca zagwarantujemy naszym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego i ciekawego spędzania wolnego czasu, relaksu, spotkań, spacerów, aktywnego wypoczynku w otoczeniu natury, wśród uporządkowanej zieleni i nowo posadzonych roślin. Co ważne, tereny, które przeszły metamorfozę, będą mogły służyć wodzisławianom w różnym wieku – także maluchom oraz naszym seniorom. Przygotowując tę infrastrukturę, nie zapomnieliśmy także o właścicielach czworonogów – mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca. – Odbiór terenów coraz bliżej. Czekamy na oficjalne oddanie w użytkowanie mieszkańców wyjątkowych miejsc, które powstały m.in. na Pszowskiej, Bogumińskiej, przy ul. Jana Pawła II, Żeromskiego i Prusa czy na Wilchwach – dodaje.

 

Tereny zieleni ujęte w projekcie

Teren A – stanowiący obszar przy wąwozie Staszica (ul. 26 Marca, Armii Krajowej, skwer przy rondzie Europejskim), o pow. 33 739,81 m kw.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto.

Plany realizowane w związku z tym terenem:

– nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

– ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

– łąki kwietne,

– elementy małej architektury – ławki, stoły, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, donice kwiatowe, tablice edukacyjne, tablice informacyjne,

– karmniki, poidła, budki dla ptaków, hotele dla owadów zapylających,

– podesty drewniane,

– oświetlenie terenu,

– stojaki rowerowe,

– grill betonowy,

– ogrodzony plac zabaw dla psów,

– ściana oporowa z gabionów,

– chodniki, ciągi pieszo-rowerowe.

Koszt przedsięwzięcia ujęty we wniosku o dofinansowanie to 1 386 321,07 zł (kwota brutto).

 

Teren B – stanowiący obszar przy wąwozie Tysiąclecia (ul. Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Piastowska, PCK), o pow. 38 493,27 m kw.

W skład tego terenu wchodzą pomniejsze obszary znajdujące się przy ul. Piastowskiej, graniczące z ul. 26 Marca. Kolejna z części stanowi naturalnie ukształtowany wąwóz zw. wąwozem Tysiąclecia, znajdujący się pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Wojska Polskiego. Trzecią część składową terenu stanowi tzw. wąwóz PCK znajdujący się przy ul. PCK.

Plany realizowane w związku z tym terenem:

– nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

– ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

– elementy małej architektury – ławki, stoły, stoły rekreacyjne, kosze na psie odchody, kosze na śmieci, donice kwiatowe (plantery), tablice informacyjne,

– wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu,

– elementy żywej architektury, elementy sensoryczne,

– murki oporowe z gazonów,

– karmniki, poidła, budki dla ptaków,

– elementy siłowni zewnętrznej,

– elementy parków sensorycznych,

– pojedyncze elementy zabawowe,

– siedziska z gabionów,

– elementy żywej architektury (tunel z wierzby wiciowej ożywającej wiosną itp.)

– kwatery ogrodowe,

– wykonanie górki saneczkowej na jednej ze ścian wąwozu,

– chodniki.

Koszt przedsięwzięcia ujęty we wniosku o dofinansowanie to 1 660 247,20 zł (kwota brutto).

 

Teren C – stanowiący obszar przy ul. Jana Pawła II, S. Żeromskiego, B. Prusa, o pow. 19 742,91 m kw.

Na Teren C składają się dwa pomniejsze obszary, jeden znajdujący się w pobliżu nowo projektowanego centrum przesiadkowego, przy ul. Jana Pawła II (obejmuje dwa skwery zielone oraz pas zieleni przy jezdni) oraz obszar osiedla przy ulicach S. Żeromskiego, B. Prusa, E. Orzeszkowej (zieleń osiedlowa). Obszar objęty opracowaniem znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto.

Plany realizowane w związku z tym terenem:

– nasadzenia zieleni niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

– ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

– ukształtowanie terenu zbliżone do naturalnego,

– elementy małej architektury – ławki, stoły rekreacyjne, kosze na psie odchody, kosze na śmieci, tablice informacyjne,

– wybieg dla psów,

– kwatery ogrodowe,

– zielone wiaty przystankowe,

– pojedyncze elementy siłowni zewnętrznej,

– chodniki.

Koszt przedsięwzięcia ujęty we wniosku o dofinansowanie to 578 358,00 zł (kwota brutto).

 

Teren D – stanowiący obszar przy ul. Pszowskiej, o pow. 4 844,41 m kw.

Ten teren położony jest pomiędzy ul. Pszowską a ul. Boczną. Stanowi niewielki zieleniec.

Plany realizowane w związku z tym terenem:

– nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

– ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

– elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne,

– pojedyncze elementy zabawowe, również gry podwórkowe,

– miejsca postojowe dla samochodów,

– chodniki.

Koszt przedsięwzięcia ujęty we wniosku o dofinansowanie to 228 973,11 zł (kwota brutto).

 

Teren E – stanowiący obszar przy ul. Bogumińskiej, o pow. 6 865,80 m kw.

Mowa o terenach zielonych na odcinku od skrzyżowania ul. Bogumińskiej z Pszowską do skrzyżowania ul. Bogumińskiej z ul. W. Witosa i M. Kopernika.

Plany realizowane w związku z tym terenem:

– nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

– ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

– elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, donice kwiatowe, tablice informacyjne,

– chodniki.

Koszt przedsięwzięcia ujęty we wniosku o dofinansowanie to 198 372,04 zł (kwota brutto).

 

Teren F – stanowiący obszar przy os. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy, o pow. 17 896,26 m kw.

Chodzi o istniejący parking przy Wydziale Zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, parking przy Krytej Pływalni Manta oraz otoczenie wokół pływalni, skarpę za pływalnią, a także niewielki skwer przy ul. św. Wawrzyńca.

Plany realizowane w związku z tym terenem:

– nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,

– ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,

– elementy małej architektury – ławki, stoły, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, tablice informacyjne,

– pojedyncze elementy zabawowe,

– grille rekreacyjne,

– chodniki.

Koszt przedsięwzięcia ujęty we wniosku o dofinansowanie to 811 996,02 zł (kwota brutto).

 

Kilka milionów dofinansowania

Według pierwotnej umowy o dofinansowanie wynosi ono 4 245 212,32 zł. Całkowity koszt realizacji projektu według tej umowy to z kolei 4 994 367,44 zł.

Środki przyznano w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego POIiŚ 2014-2020. W efekcie ich pozyskania miasto zagospodarowuje w sumie 4,5 ha dotychczasowych nieużytków.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • wrzesień sierpien lipiec