brama

Napisane przez: KB 29-11-2018

Szykują się zmiany w Urzędzie Miasta

Podczas ostatniej konferencji prasowej prezydent Mieczysław Kieca przekazał informacje odnośnie do zaplanowanych przekształceń w strukturze Urzędu Miasta. Jedną z ważniejszych zmian jest utworzenie Wydziału Rozwoju i Dialogu Społecznego.

Reorganizacja Urzędu podyktowana jest programem wyborczym, który na nową, pięcioletnią kadencję zapowiedział prezydent. Program zakłada realizację 32 zadań z czterech różnych obszarów. Obszarami tymi są: przyjazna przestrzeń, nasza wspólnota, komfort życia i radość z życia. W ramach tych zadań przechodzimy z bardzo mocnej polityki proinwestycyjnej, związanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych z obecnej perspektywy finansowej, do bardzo mocnej polityki prorodzinnej, prospołecznej. Stawiamy na dbałość o nasz dom, na jak najlepsze wykorzystanie tego, co w nim mamy, poprawienie relacji i jeszcze większą troskę o wszystkich członków naszej wielkiej rodziny, jaką są mieszkanki i mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego – mówił podczas konferencji Mieczysław Kieca.

Prezydent bezpośrednio nadzorował będzie: Wydział Funduszy Zewnętrznych, Wydział Edukacji, Biuro Radców Prawnych, Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, inspektora ochrony danych, inspektora ds. BHP, Straż Miejską oraz – najpewniej – Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich i miejskie jednostki organizacyjne: Służby Komunalne Miasta i Zarząd Dróg Miejskich.

Mieczysław Kieca zapowiedział także utworzenie nowego, dużego wydziału, który znajdzie się wśród jego „resortów”. Będzie nim Wydział Rozwoju i Dialogu Społecznego, odpowiedzialny m.in. za projekt stopniowej realizacji wodzisławskiego Balatonu, stworzenie inkubatora kreatywności i twórczości oraz banku pomysłów na wydarzenia, a także politykę informacyjną UM. WRiDS będzie czuwać ponadto nad działalnością miejskich jednostek: Wodzisławskiego Centrum Kultury, Muzeum, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM”. Naczelnikiem nowej komórki zostanie obecna kierownik Biura Prezydenta Miasta i rzecznik UM Anna Szweda-Piguła.

Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent poinformował, że w nowej strukturze magistratu będzie miał tylko jednego zastępcę. Pozostanie nim obecna II zastępca PM Izabela Kalinowska. Ma ona docelowo sprawować pieczę nad takimi komórkami jak: Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz spółka …Domaro, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, nowo utworzone Biuro Organizacji i Spraw Społecznych, odpowiedzialne m.in. za stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i klubów seniora, a także nad miejskimi jednostkami: Wodzisławskim Ośrodkiem Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, Wodzisławską Placówką Wsparcia Dziennego „Dziupla”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Żłobkiem Miejskim.

Co ważne, z końcem stycznia na emeryturę przejdzie sekretarz miasta Wojciech Mitko. Na tym stanowisku zastąpi go dotychczasowy naczelnik Wydziału Informatyki Zbigniew Gamza. Komórki, za które będzie odpowiedzialny, to: Wydział Organizacyjny, Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Administracyjno-Gospodarcze i Biuro Zarządzania Kryzysowego. Skarbnikiem miasta pozostanie Jacek Matyja, który nadal będzie opiekował się Wydziałem Finansów i Wydziałem Podatków.

Nadal trwają prace związane z reorganizacją Urzędu Miasta. Zmianom mogą ulec jeszcze np. nazwy nowych komórek organizacyjnych. Wdrożenie przekształceń planowane jest na początek 2019 r.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • czerwiec maj kwiecień