brama

Napisane przez: KB 18-06-2019

RIO pozytywnie oceniło wykonanie budżetu

Co roku wiosną Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli instytucja nadzorująca gospodarkę finansową w samorządach, dokonuje oceny wykonania budżetu miasta za poprzedni rok.

23 kwietnia 2019 roku V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez prezydenta miasta materiałów dotyczących wykonania budżetu miasta oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdził, iż w zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w statystycznych sprawozdaniach budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 z późn. zm.).

Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które obrazują wykonanie budżetu w 2018 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in, że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony, gdyż wykonane dochody bieżące były wyższe od poniesionych wydatków bieżących. Wykonana nadwyżka operacyjna jest wyższa od nadwyżki planowanej.

– Bardzo się cieszę z pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. To dla mnie zawsze bardzo ważny moment w roku. Wówczas otrzymujemy bowiem specjalistyczną ocenę prowadzonej przez nas gospodarki finansowej miasta – mówi prezydent Mieczysław Kieca. – Tegoroczna opinia jest pozytywna, nie zawiera zastrzeżeń specjalistów. Tym samym potwierdza bezpieczną sytuację finansową Wodzisławia – dodaje.

Przyjęty 27 grudnia 2017 roku przez Radę Miejską budżet miasta na 2018 rok zakładał:

 1. kwota planowanych dochodów – 216 570 636 zł zł (w roku 2016: 156 231 209 zł, w roku 2017: 177 517 407 zł);
 2. kwota planowanych wydatków – 222 244 512 zł(w roku 2016: 161 547 290 zł, w orku 2017: 192 009 739 zł).

Zaproponowany przez prezydenta projekt budżetu uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu.

WSKAŹNIKI OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ FINANSOWĄ MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

– w obszarze wykonania budżetu miasta:

 1. wykonanie dochodów: 198.418.617.69 zł, tj. 95,98% planu
 2. wykonanie wydatków: 208.453.498,11 zł, tj. 89,65% planu
 3. nadwyżka operacyjna: 12 473 008,03 zł
 4. deficyt budżetu: 10 034 880,42 zł
 5. dotacje celowe z budżetu państwa: 45 273 351,43 zł
 6. dotacje pozyskane z Unii Europejskiej: 6 112 252,74
 7. inne dotacje: 865 198,93
 8. łączne dochody majątkowe: 10 503 088,82 zł
 9. suma wydatków majątkowych przypadających na jednego mieszkańca miasta w 2018 roku: 713,75 zł

– w obszarze stanu finansów miasta:

 1. udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 56,86%
 2. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 15,84%
 3. zadłużenie ogółem (na 31 grudnia 2018 roku): 62 627 849,11 zł, czyli 31,59% wykonanych dochodów

– w obszarze wykonania dochodów i wydatków bieżących:

 1. wysokość wykonania dochodów bieżących: 187 915 528,87 zł
 2. wysokość wykonania wydatków bieżących: 175 442 520,84 zł

źródło: UM

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


 • FOTORELACJE

 • kwiecien marzec luty