brama

Napisane przez: lena 14-02-2020

Projekty wodzisławian wybrane

Wiemy, jakie działania zostaną realizowane w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na zadania zgłoszone w ramach tegorocznej edycji.

Głosowanie zostało przeprowadzone w dniach od 23 stycznia do 5 lutego 2020 roku. Mieszkańcy w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłosili 49 pomysłów. Po weryfikacji i ocenie, 27 z nich zostało poddanych pod głosowanie.

Zagłosować można było w następujących formach:

– na papierowej karcie do głosowania udostępnionej indywidualnym mieszkańcom w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, po uzyskaniu oświadczenia o miejscu zamieszkania i podaniu daty urodzenia,

– elektronicznie, na formularzu elektronicznym za pośrednictwem internetu.

W wersji papierowej zostało oddanych 14 głosów, natomiast przez internet zagłosowało 4414 osób.

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego oddali łącznie 4428 głosów.

Zwycięskie projekty to:

Projekt nr 26. Oświetlenie ozdobne w centrum Zawady – szacunkowy koszt projektu to 100 000 zł. Celem projektu jest ożywienie i zadbanie o dobry wizerunek centrum dzielnicy Zawada.
Rejon projektowanej inwestycji znajduje się w najczęściej odwiedzanym rejonie dzielnicy Zawada. W bezpośrednim otoczeniu projektowanej inwestycji znajduje się szereg instytucji i punktów użyteczności publicznej, oraz zakładów usługowych. Znajdują się tam między innymi: Szkoła, Remiza OSP, Sklepy, Restauracje oraz punkty usługowe takie jak: salon fryzjerski, kwiaciarnia, paczkomat.

Projekt 25. „Aktywny Górniok” – Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolengo czasu mieszkańców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Radlinie II – szacunkowy koszt to 77 500 zł. Głównym celem projektowanych działań jest integracja i aktywizacja mieszkańców dzielnicy/miasta poprzez stworzenie przestrzeni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, pozwalającej na wspólne spędzanie wolnego czasu i integrację społeczną osób o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku.

Projekt 6. Aktywny zakątek-Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Szacunkowy koszt projektu to 99 980 zł. W chwili obecnej, dzieci mieszkające w tej okolicy nie mają żadnego dostępu do obiektów tego typu przeznaczonych do rekreacji ruchowej.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 nie posiada takiego terenu. Istotny jest fakt, iż ilość dzieci zamieszkujących Radlin II jest relatywnie duża a w tej części Wodzisławia Śląskiego nie znajduje się żaden ogólnodostępny plac zabaw oraz atrakcja sportowo-rekreacyjna.

Projekt 14. Wilchwiański plac zabaw. Szacunkowy koszt projektu to 60 000 zł. Istniejący plac zabaw jest przestarzały. Jest on wykorzystywany przez mieszkańców Wilchw dlatego należy go zmodernizować.

Projekt 3. Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach. Szacunkowy koszt projektu to 100 000 zł. Z projektu korzystać będą osoby starsze oraz dzieci w wieku od 3 lat do 14 roku życia.

Projekt 43. Wodzisławskie Dni Seniora 2020. Szacunkowy koszt: 33 300 zł. Celem projektu są działania na rzecz Wodzisławian 60+ aktywizujące osoby starsze do:
– rozwijania wiedzy ogólnej i zainteresowań,
– uprawiania kultury fizycznej i łączenia aktywności ze zdrowiem i kondycją,
– nawiązywania kontaktów w grupie rówieśniczej i więzi międzypokoleniowej.

Projekt 16. Doświetlenie przejść dla pieszych. Szacunkowy koszt to 9 100 zł. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim. Głównym powodem wypadków z udziałem pieszych jest słaba widoczność.

Projekt 17. Nasadzenie roślin ozdobnych w rejonie parkingu przy kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach. Szacunkowy koszt to 14 000 zł. Wykonanie nasadzeń roślin w wskazanym rejonie zwiększy walory estetyczne, wizualne, środowiskowe.

Szczegółowe wyniki głosowania dostępne są tutaj

źródło: WDPiK

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • sierpien lipiec czerwiec