brama

Napisane przez: KB 17-01-2019

Poznaj zmiany w użytkowaniu wieczystym

Na początku roku weszła w życie nowa ustawa, która zniosła użytkowanie wieczyste. Użytkowanie wieczyste na gruntach mieszkaniowych zostało przekształcone we własność. W myśl nowych przepisów, jeśli jesteśmy użytkownikami wieczystymi danych gruntów, automatycznie stajemy się ich właścicielami.

Należy podkreślić, że przekształcenie dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych, a także lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach wielorodzinnych, w których co najmniej połowa lokali stanowi lokale mieszkalne.

Jako właściciele gruntu nie musimy uiszczać z tego tytułu żadnych opłat, poza podatkiem od nieruchomości. Nowe przepisy nakładają na nas jednak obowiązek uregulowania tzw. opłaty przekształceniowej, której raty będą naliczane nam przez dwadzieścia lat.

Opłata przekształceniowa wnoszona przez właściciela równa się opłacie za użytkowanie wieczyste przez okres wspomnianych, kolejnych dwudziestu lat. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku. Opłatę za 2019 r. wnosi się wyjątkowo w terminie do 29 lutego 2020 r.

Bardzo ważne jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Jest ono konieczne, by przekształcenie ujawnić w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów. Takie zaświadczenie właścicielowi, jak również do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzącego księgi wieczyste oraz Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego, prześle Urząd Miasta.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie jest wydawane:

– z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (co do zasady najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.),

– na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,

– na wniosek właściciela lokalu mieszkalnego (wniosek uzasadniony potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej, np. sprzedaż lokalu mieszkalnego) albo właściciela gruntu (uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu) – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłata skarbowa za zaświadczenie wydane na wniosek właściciela to 50 zł.

Co ważne, właściciel, który nie ma zamiaru sprzedawać lub darować lokalu mieszkalnego w 2019 r., nie musi podejmować żadnych działań związanych z przekształceniem.

W przypadku pytań dotyczących wprowadzonych w życie zmian w użytkowaniu wieczystym można kontaktować się z pracownikami Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta (ul. Bogumińska 4A, pok. 100, nr tel. 32 45 90 504, 32 45 90 508).

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • październik wrzesien sierpien