brama

Napisane przez: lena 11-01-2018

Powstanie Wodzisławska Rada Seniorów

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności w naszym mieście powołana zostanie Wodzisławska Rada Seniorów. Kto będzie mógł zostać członkiem rady?

Wodzisławska Rada Seniorów będzie zrzeszać przedstawicieli osób starszych oraz reprezentantów podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

W skład Rady ma wejść 8 członków. Ich kadencja będzie trwać 4 lata. Członkiem może być osoba, która na stałe mieszka w Wodzisławiu Śląskim i uzyska poparcie co najmniej 40 osób mających również stałe miejsce zamieszkania w mieście, z wyjątkiem osób wskazanych spośród swoich przedstawicieli przez podmioty działające na rzecz osób starszych. Dana osoba może udzielić poparcia wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.

Nabór do Wodzisławskiej Rady Seniorów odbędzie się w drodze ogłoszenia przez prezydenta miasta. Informacja o rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na miejskiej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gazecie Wodzisławskiej. 

Posiedzenia Rady odbywać będą się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Przypomnijmy: uchwała ws. powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów została przyjęta podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej. Uchwała zawiera statut określający tryb wyboru członków Rady i zasady działania. Można ją pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej (kliknij tutaj).

źródło: UM Wodzisław Śląski

 

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • pazdziernik wrzesien sierpien