brama

Napisane przez: lena 09-10-2019

Miliony na remonty z Funduszu Dróg Samorządowych

Miasto Wodzisław Śląski otrzymało dofinansowanie na przebudowę, remont i modernizację dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie w wysokości 50 proc. wynosi ponad 4 mln 200 tys. zł. W sumie na te zadania przeznaczonych zostanie ponad 8 mln zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny miasta.

Fundusz Dróg Samorządowych to rządowy program, w ramach którego przeznaczone zostały środki finansowe na przebudowę, budowę i remonty lokalnych dróg w całym kraju. W Wodzisławiu Śląskim, dzięki wsparciu finansowemu z FDS, przebudowie ulegną następujące drogi: Leszka, Mieszka, Uśmiechu. Remont nastąpi na ulicach: Sasankowej, Ignacego Daszyńskiego, Rolniczej, Bolesława Krupińskiego, Adama Asnyka, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Placu Zwycięstwa i Wańkowicza. Zaś modernizacji ulegnie ulica Osadnicza. Warunkiem uzyskania dofinansowania było złożenie wniosków o dofinansowanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach i spełnienie kryteriów zarówno strukturalnych jak i strategicznych.

– Od kilku lat na terenie miasta realizowaliśmy inwestycje w ramach Plan Rozwoju Sieci Dróg. W styczniu tego roku program ten został wstrzymany ze względu na to, że oczekiwaliśmy na decyzję rządu i wojewody w zakresie parametrów Fundusz Dróg Samorządowych. W tym roku proces zgłaszania rozpoczął się dość późno, a proces wyłonienia ostatecznie projektów, które otrzymały dofinansowanie był bardzo długi – zaznaczał prezydent miasta Mieczysław Kieca. – W tym czasie moi współpracownicy zarówno z Zarządu Dróg Miejskich, jak i z Wydziału Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich przygotowywali postępowania przetargowe. Uruchamialiśmy je w ten sposób, by nie zagrozić finansom publicznym miasta w przypadku, gdyby z jakichś przyczyn nie doszło do podpisania umów o dofinansowanie, a takie sygnały były. Dziś w większości jesteśmy po przetargach lub w trakcie prowadzonych procesów postępowania przetargowego. W wielu przypadkach mamy wyłonione firmy wykonawcze i firmy nadzorujące. W wielu przypadkach już na dniach będziemy podpisywać umowy, a mieszkańcy zobaczą firmy wchodzące w teren. Budowy i remonty potrwają wiele miesięcy – dodawał prezydent, zaznaczając, że na chwilę obecną wszystkie środki w ramach Planu Rozwoju Sieci Dróg, zostały przesunięte na te zadania, które otrzymały dofinansowanie.

Dwanaście miesięcy na realizację

Inwestycje dotyczą odcinków dróg, na które mieszkańcy czekają od lat, a także tych, które były przez nich postulowane. Czas na zrealizowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi dwanaście miesięcy od podpisania pierwszej umowy z wykonawcą. Ze środków FDS inwestycje toczyć będą się na 13 drogach, a także na dwóch kolejnych – ul. Rzecznej i ul. Słowiańskiej, które były ujęte w innych planach inwestycyjnych. W przypadku ul. Rzecznej umowa podpisana została w minionym tygodniu, a wykonawca wykona nakładkę asfaltową od ul. Bogumińskiej do siedziby Straży Miejskiej. Ulica Słowiańska jest przewidziana do remontu w dwóch etapach. To inwestycja wspólnie realizowana z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

– Pierwsza umowa w ramach FDS została podpisana na ul. Wańkowicza już w czerwcu tego roku. Następne zdania do realizacji to ulica Osadnicza i Daszyńskiego, gdzie mamy ogłoszony przetarg, a wyłonienie wykonawcy odbędzie się17 października. Dodam, że jest spora liczba firm, które chcą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu – mówił Janusz Lipiński, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim. – Przetarg na ul. Rolniczą został już ogłoszony i został już wyłoniony wykonawca, z którym umowę podpiszemy w tym miesiącu. Podobnie jest z ulicą Krupińskiego. Mamy wyłonionego wykonawcę także na ul. Asnyka, Orzeszkowej i Prusa, czekamy teraz na podpisanie umowy – wymieniał. Trwa etap otwartych postępowań przetargowych na ulice: Sasankową, Mieszka, Leszka, Mieszka 10. Przetargi zostaną ogłoszone do końca października. Natomiast w przypadku dwóch ważnych postępowań, które dotyczą ul. Uśmiechu oraz Placu Zwycięstwa, termin otwarcia przetargu przesunięty został z 7 października na 21 października. Powodem jest duże zainteresowanie tym przetargiem, a także duża ilość zapytań z nim związana.

– Po 21 października przystąpimy do kontroli ofert dla tych dwóch zadań. I zakładam, że w tym roku podpiszemy umowę i przekażemy plac budowy też z terminem wykonania inwestycji do połowy przyszłego roku – mówił prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Dalsze inwestycje

Miasto Wodzisław Śląski otrzymało dofinansowanie na budowę, remont i modernizację dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 proc. wynosi ponad 4 mln 200 tys. zł. W sumie na te zadania przeznaczonych zostanie ponad 8 mln zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny miasta. – Nie chcemy dziś mówić o szczegółowych kwotach, poza globalną odpowiedzią na to pytanie, gdyż firmy muszą wejść w teren i sprawdzić go. Każde postępowanie, szczególnie w takim terenie jak Nowe Miasto, gdzie wchodzimy w infrastrukturę pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi, ma założone ewentualne koszty dodatkowe. To będą ważne zdania inwestycyjne, wymagające zaangażowania. Za kilka miesięcy będzie czas na realne podsumowanie kosztów w tym zakresie – dodawał prezydent.

Co więcej, miasto złożyło ponownie do FDS wniosek, który wcześniej nie uzyskał oczekiwanego dofinansowania, obejmujący następujące drogi: Tysiąclecia, Marii Dąbrowskiej, Józefa Chełmońskiego, tereny po KWK 1 Maja, jako pakiet wieloletni. Na planowane inwestycje o bardzo dużym zakresie w tym przypadku potrzeba ok.10 mln zł.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • grudzien październik wrzesien