brama

Napisane przez: KB 10-02-2021

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodników?

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego przypomina, że właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników wzdłuż swoich posesji.

Nakazuje to art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego przyjętego uchwałą Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2020 r.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • luty styczeń grudzień