brama

Napisane przez: KB 26-02-2021

Konsultujemy strategię – to ważne!

Rok 2021 jest dla naszego miasta strategicznie ważny. Ruszyły bowiem prace nad nową Strategią rozwoju miasta. Strategia ta ma obowiązywać przez najbliższą dekadę. Zależy nam, byś i Ty miał w nią swój wkład.

Strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości miasta, wskazującym priorytety i cele jego rozwoju w różnych sferach. Nakreśla także kluczowe kierunki działań wspierające rozwój miasta i jego mieszkańców. Waga i ogromna rola strategii ujawnia się w jej centralnej pozycji względem innych koncepcji rozwoju lokalnego oraz w integrowaniu podmiotów lokalnych biorących udział w formułowaniu i wdrażaniu dokumentu. Ma być ona także fundamentem procesu zarządzania strategicznego, dzięki któremu będziemy mogli prowadzić efektywne działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju naszej wspólnoty.

Skonkretyzowanie wizji przyszłości i uporządkowanie własnych działań podporządkowanych rozwojowi miasta jest bardzo ważnym procesem z punktu widzenia przyszłych pokoleń. To właśnie my teraz urządzamy ich byt w naszym mieście. Sformułowanie strategii rozwoju poprzedzone zostanie wnikliwą analizą stanu gospodarki, posiadanych zasobów, ogólnych tendencji rozwojowych. Taka diagnoza daje możliwość lepszego wykorzystania posiadanego potencjału naszego miasta i jego mieszkańców.

Jesteśmy pewni, że bardzo wiele w nową Strategię rozwoju miasta mogą wnieść przede wszystkim mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego W końcu to nasze miasto, w którym żyjemy, pracujemy, zakładamy swoje rodziny. To właśnie powody, dla których strategia powinna być ważna również dla Ciebie. Dlatego też prosimy o poświęcenie kilku chwil, wypełnienie elektronicznej ankiety i dołożenie swojego pomysłu na Twoje miasto, Twoje miejsce na świecie.

KWESTIONARIUSZ ZNAJDZIESZ TUTAJ: https://www.interankiety.pl/f/8zvXYO34.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


  • FOTORELACJE

  • październik sierpien lipiec