brama

Napisane przez: KB 08-02-2021

Konsultacje w sprawie dzielnic. Wyraź opinię

8 lutego ruszyły konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest projekt zmian w uchwale w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic i projektów statutów dzielnic.

Wypełnij formularz internetowy [otwiera się w nowym oknie]

Przedmiot konsultacji

Uchwały określają m.in. zakresy zadań przekazane dzielnicom przez miasto oraz sposób ich realizacji, zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy.

Ponadto radni Rady Miejskiej proponują m.in., aby dotychczasowa dzielnica „Jedłownik Osiedle” otrzymała nazwę „Szyb Jedłownik”, zaś dzielnica „Osiedle XXX-lecia – Piastów – Dąbrówki” została nazwana „Trzy Wzgórza”. Szczegółowe informacje można znaleźć w uchwale nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. [otwiera się w nowym oknie].

Wyraź opinię

Jak wziąć udział w konsultacjach? Opinie i uwagi w sprawie projektu można złożyć:

a) poprzez wyrażenie opinii lub przedstawienie propozycji na piśmie adresowanym na Urząd Miasta
Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, jak również drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,
b) poprzez formularz internetowy – wypełnij formularz internetowy [otwiera się w nowym oknie]

Koniec konsultacji wyznaczono na 22 lutego.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji [otwiera się w nowym oknie] wydał prezydent miasta.

Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta sporządziło opinię prawno na temat uchwał w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocnicznych – dzielnic oraz w sprawie statutów dzielnic [otwiera się w nowym oknie].

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego. Siedzibą Administratora jest Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 459 04 00, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl.

  2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl lub pod nr tel. 32 459 05 72. Z Inspektorem mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Wodzisławia Śląskiego w przedmiocie projektu zmian w uchwale w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic i projektów statutów dzielnic, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), § 4 ust. 1 i § 8 ust. 2 uchwały Nr XV/123/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego oraz w wykonaniu uchwały Nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Wodzisławia Śląskiego w przedmiocie projektu zmian w uchwale w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic i projektów statutów dzielnic, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

  4. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do Prezesa UODO.

Pełna treść Klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/ w zakładce Ochrona danych osobowych lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Bogumińska 4B, pok. 115, 116.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • luty styczeń grudzień