brama

Napisane przez: KB 20-11-2018

Kompetentnie wykształceni

„Kompetentnie wykształceni” to właśnie realizowany projekt edukacyjny, na który miasto pozyskało dofinansowanie unijne w wysokości blisko 1,8 mln zł. W ramach projektu od września 2017 r. w wodzisławskich szkołach organizowane są różnego rodzaju zajęcia, m.in. dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność czy szachowe.

 

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2019 r. Dzięki niemu wsparciem zostało już objętych około 1700 uczniów z 12 wodzisławskich szkół podstawowych oraz ponad 70 pedagogów. Szkoły, które włączyły się w projekt, to SP nr 1 z oddziałami gim., SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5 z odziałami gim., SP nr 9 z odziałami gim., SP nr 10, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 17, SP nr 21 oraz SP nr 28 z odziałami gim.

„Kompetentnie wykształceni” jest odpowiedzią na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w marcu 2017 r. w dwunastu wodzisławskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Główny cel projektu to wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów i uczennice wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wyrównywanie różnic w wynikach nauczania w szkołach w ma być również efektem podniesienia i uzupełniania kwalifikacji wodzisławskich nauczycieli.

W ramach projektu mają miejsce m.in zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia nakierowane na prace z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi – fizyka, chemia, biologia, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia szachowe czy zajęcia logopedyczne.

Dzięki zdobytym przez miasto środkom szkoły zakupiły niezbędne do realizacji założeń projektu pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni. Każda z tych placówek realizuje swój indywidualnie zdiagnozowany i opracowany program rozwojowy.

Całkowita wartość projektu to 1 953 889,50 zł, kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest równa 1 758 500,55 zł.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • maj kwiecień marzec