brama

Napisane przez: lena 05-01-2021

Kolejne instalacje fotowoltaiczne w mieście

 

Miasto pozyskało ponad pół miliona złotych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach ZSP1, SP28, PP16, PP15 i Urzędu Miasta. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na ten rok. Wśród korzyści należy wymienić obniżenie kosztów utrzymania obiektów i zmniejszenie emisji pyłu PM10.

Miasto uzyskało dofinansowanie dla projektu pn. „Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego” w rozstrzygniętym 31 grudnia 2020 r. naborze z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej – placówkach oświatowych oraz budynku Urzędu Miasta zgodnie z poniższym:

  • ZSP1 – 10,56 kWp
  • SP28 – 28,16 kWp
  • PP16 – 10,24 kWp
  • PP15 – 10,24 kWp
  • UM budynek 4b – 28,16 kWp

Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2021. Łączna wartość robót szacowana jest na 610 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok 518 tys. zł.

Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zwiększenie produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zmniejszenie emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych, co przełoży się również na obniżenie kosztów utrzymania budynków.

Zakłada się uzyskanie następujących rezultatów:

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 68 t w skali roku,

– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 87,92 MWh w skali roku,

– stopień redukcji PM 10 – 0,43 t w skali roku.

Przedsięwzięcie stanowi kolejny krok miasta w zakresie zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz oszczędności energii, a także redukcji PM10 oraz CO2. Przypomnijmy, że w roku 2018 zrealizowana została budowa autonomicznych punktów oświetlenia w wodzisławskich placówkach oświatowych polegająca na doświetleniu placów zabaw, siłowi i boisk. Z kolei w roku bieżącym realizowany był projekt montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek miejskich – w Wodzisławskim Centrum Kultury, budynku administracyjnym MOSiR „CENTRUM” oraz Krytej Pływalni „MANTA”. Na inwestycje miasto uzyskało dofinansowanie z tego samego poddziałania, co omawiany projekt – 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT w ramach RPO WSL 2014-2020.

źródło: UM Wodzisław Śląski

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • grudzień listopad pażdziernik