brama

Napisane przez: KB 25-06-2019

Kolejna sesja Rady Miejskiej

We wtorek, 25 czerwca w Urzędzie Miasta (sala nr 202) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 13:00.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Stan przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Plan remontów placówek oświatowych.
4. Debata nad raportem o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2018.
a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania prezydentowi miasta Wodzisławia Śląskiego.
5. Sprawozdanie finansowe miasta Wodzisławia Śląskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, informacja o stanie mienia komunalnego i udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Wodzisławia Śląskiego.
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śląskiego,
e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2018 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wodzisławia Śląskiego za 2018 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Wodzisławia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2031,
c) w sprawie zmiany Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
d) w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim.
e) w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat na niestrzeżonych, płatnych parkingach miejskich Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim,
f) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
g) w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego do ustalania wysokości opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów – Wodzisławski Rower Miejski,
h) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
i) w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju.
8. Przyjęcie planów prac komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2019 r.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2019 r .
10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 29 maja 2019 roku.
11. Informacje prezydenta miasta:
– o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
– o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego będzie transmitowana za pośrednictwem portalu YouTube (kanał: Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego). Zachęcamy do oglądania i do subskrybowania kanału.

źródło: UM

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • lipiec czerwiec maj