brama

Napisane przez: KB 17-02-2021

Harmonogramy wywozu odpadów na 2021 rok

Od 1 stycznia 2021 roku w Wodzisławiu Śląskim obowiązywać będzie nowy system odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy mogą zapoznać się z harmonogramami wywozu odpadów, które obowiązywać będą w nadchodzącym roku.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące od 2021 r.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

1 stycznia w Wodzisławiu Śląskim rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od początku 2021 roku selektywnie będziemy zbierać: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież.

Nie umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane (niesegregowane): odzież i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne (takie jak m.in. przeterminowane leki, termometry rtęciowe, igły, strzykawki, glukometry itp., opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, baterie i akumulatory, świetlówki, inne odpady niebezpieczne w szczególności zanieczyszczone farbami, lakierami, chemikaliami, detergentami, olejami, smarami itd.).

Odpady wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych, ze względu na substancje, z których się składają, są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Uwalniane w trakcie ich rozkładu związki mogą dostać się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, gdzie powodują ogromne szkody. Niestety zdarza się również, że związki te trafiają w końcu do produktów spożywczych. Oddzielajmy to, co można odzyskać, a resztę wrzucajmy do odpadów zmieszanych. Zwracajmy uwagę na etykiety – znajdują się na nich wskazówki, gdzie wrzucić dane odpady.

Więcej informacji nt. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można znaleźć we wcześniejszym artykule [otwiera się w nowym oknie].

Specjalna aplikacja

Terminy odbioru odpadów komunalnych, opłat, wskazówki, jak segregować śmieci i wiele innych przydatnych informacji – to wszystko znaleźć można w bezplatnej aplikacji “Wodz. Śl. – Harmonogram wywozu”.

Aplikacja dostarcza danych m.in. w zakresie: terminów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, adresu, dni i godzin otwarcia PSZOK, zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, wysokości i terminów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakości powietrza czy aptek, w których możemy oddać przeterminowane leki. Aplikacja daje możliwość ustawienia alarmu przypominającego o terminach wywozu odpadów oraz wysyłania reklamacji związanych z brakiem odbioru odpadów – poprzez SMS lub zgłoszenie online. Uczy ponadto poprzez zabawę zasad segregacji śmieci, a dokładniej poprzez gry Akcja Segregacja i Sortowniś.

Aplikacja działa w systemach Android i iOS. Linki do jej pobrania https://wodzislaw-slaski.pl/aplikacja-wodz-sl-harmonogram-wywozu-2 [otwiera się w nowym oknie].

źródło: UM

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


  • FOTORELACJE

  • październik sierpien lipiec