brama

Napisane przez: Karina Powała 02-07-2020

Eko Wodzisław – miasto wnioskuje o dofinansowanie

Miasto Wodzisław Śląski złożyło wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Eko Wodzisław – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego”. Projekt został złożony w konkursie z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada modernizację energetyczną budynków miasta Wodzisławia Śląskiego, w tym: budynków użyteczności publicznej – OSP Kokoszyce i budynku warsztatowo-socjalnego SKM oraz budynków mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Marklowickiej 17a, M. C. Skłodowskiej 5 oraz kamienic wokół rynku: Konstancji 2, Rynek 13, Rynek, 14, Rynek 20, Rynek 29 oraz Rynek 16,17/Sądowa 4.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020. Pierwszy etap prac został już wykonany i obejmował wymianę źródła ciepła w budynku OSP Kokoszyce. Kolejny etap robót, w tym docieplenie wieży oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tym budynku planowane są na najbliższe miesiące.

Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, pierwotną i elektryczną budynków, ograniczenie emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także poprawę komfortu użytkowników. W wyniku realizacji projektu zakłada się uzyskanie następujących rezultatów:

-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 450 t w skali roku tj. redukcja o niecałe 60 %,

– Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 3 718 GJ w skali roku tj. redukcja o 47 %,

– Stopień redukcji PM 10 – 0,91 t w skali roku.

Łączna wartość robót przewidzianych w ramach projektu szacowana jest na 5,8 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie ok 4,3 mln zł.

W zakończonym dzisiaj naborze z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT złożony został również wniosek na termomodernizację kamienic wokół Rynku w ramach projektu „Eko starówka – poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”. Roboty w ramach tego wniosku trwają już od końca 2019 r. a ich zakończenie planowane jest na koniec bieżącego roku. Budynki objęte projektem to Kościelna 4, Kościelna 8, Kościelna 10, Kościelna 2/Sądowa 4 oraz Opolskiego 4.

Projekt również zorientowany jest na poprawę jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych, a także zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, pierwotną i elektryczną budynków. Spodziewane efekty projektu:

-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 133 t w skali roku tj. redukcja o prawie 64 %,

– Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 1 459 GJ w skali roku tj. redukcja o 74 %,

– Stopień redukcji PM 10 – 0,51 t w skali roku tj. redukcja o 88%.

Łączna wartość robót przewidzianych w ramach projektu szacowana jest na 2,3 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie ok 1,9 mln zł.

Złożone wnioski o dofinansowanie stanowią kolejny krok Miasta w walce z niską emisją. Przypomnijmy, że w latach minionych Miasto skutecznie aplikowało o dofinasowanie dla termomodernizacji budynku administracyjnego MOSiR „Centrum”, czy też Szkoły Podstawowej nr 3.

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na styczeń 2021 r.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • sierpien lipiec czerwiec