brama

Napisane przez: KB 04-07-2019

Dobry Start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca też do składania przez internet wniosków o przyznanie świadczenia Dobry Start. Rządowy program zakłada 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To świadczenie również przyznawane jest bez względu na dochód.

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku uczących się dzieci niepełnosprawnych mówimy o 24. roku życia. Dobry Start nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkoli lub realizujących roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wniosek o świadczenie także może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Jeżeli chodzi o dzieci przebywające w pieczy zastępczej wniosek składa osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (wnioski składane w powiatowych centrach pomocy rodzinie).

Od 1 lipca wniosek można złożyć online: poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal usług elektronicznych ZUS. Natomiast od 1 sierpnia istnieje możliwość złożenia wniosku także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania Ośrodka) lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, świadczenie zostanie wypłacone do 30 września. Jeżeli zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. 

Po więcej informacji o programie zapraszamy na stronę www.gov.pl/rodzina.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • grudzien październik wrzesien