brama

Napisane przez: KB 11-02-2021

„Czyste powietrze” dla Wodzisławia Śląskiego

W 2019 roku przyjęty został czteroletni program „Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego”. W 2020 roku w ramach programu wykonano 439 instalacji, a w 2021 roku miasto planuje zrealizować 634 wnioski.

W latach 2019-2022 w ramach Programu zaplanowano dofinansowanie 1684 nowych źródeł ciepła (421 źródeł ciepła rocznie). Efekt ekologiczny, wyrażony pyłem zawieszonym PM10, możliwy do uzyskania w okresie roku trwania Programu, to wartość 23,26 Mg PM10/rok (93,04 Mg PM10/rok po zrealizowaniu 4-letniego Programu). Efekt ekologiczny oszacowano, przyjmując wyłącznie dofinansowanie kotłów węglowych 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Inwestycje polegające na montażu kotłów gazowych, pomp ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku itp. mają przyczynić się do uzyskania lepszego niż zakładany efektu ekologicznego.

Miejski program zakłada likwidację: kotłów na paliwo stałe poniżej 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, kotłów gazowych starszych niż 10 lat, a także podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub montaż następujących źródeł ciepła: kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem paliwa 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniających wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, kotłów na biomasę 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniających wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, kotłów gazowych kondensacyjnych, urządzeń zasilanych energią elektryczną, pomp ciepła dla potrzeb c.o. Ponadto w Programie zaplanowano montaż dowolnych technologii wykorzystujących energię odnawialną dla potrzeb przygotowania c.w.u., np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Realizacja zadania w 2020 roku

Jak przekazuje Wydział Ochrony Środowiska, w 2020 roku wykonano 439 inwestycji, a w 2021 roku miasto planuje zrealizować wszystkie złożone do końca grudnia 2020 roku wnioski (634).

Rodzaj inwestycji

Ilość wykonanych inwestycji

Montaż kotła węglowego spełniającego wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012

175

Montaż kotła na biomasę spełniającego wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012

27

Montaż kotła gazowego

169

Montaż pompy ciepła c.o.

38

Montaż instalacji kolektorów słonecznych

3

Montaż pompy ciepła do przygotowania c.w.u

7

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

3

Ogrzewanie elektryczne

3

Wymiana kotła gazowego na nowy gazowy

14

Razem:

439

W przygotowanym przez Wydział zestawieniu udzielonych w mieście w latach 2014-2020 dofinansowań znalazły się: dofinansowania z budżetu dla mieszkańców i przedsiębiorców, program wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE (WFOŚiGW) oraz opisany wyżej Program ograniczenia emisji „Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022” (WFOŚiGW). Liczba zmodernizowanych dzięki dofinansowaniom wodzisławskich kotłowni to w sumie 1301, a łączna kwota dotacji udzielonych mieszkańcom i przedsiębiorcom to 7 884 810 zł.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


  • FOTORELACJE

  • październik sierpien lipiec