brama

Napisane przez: lena 14-05-2019

Ciekawa oferta placówek oświatowych

Podopieczni wodzisławskich placówek uczęszczają na wiele ciekawych zajęć, zgodnie z przyjętą, miejską strategią rozwoju oświaty. W szkołach i przedszkolach prowadzona jest m.in. nauka kreatywności. Młodzi wodzisławianie rozwijają też swoje umiejętności np. w Wodzisławskim Oświatowym Centrum Nauki i Techniki. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o kreowanie wartościowej oferty edukacyjnej.

Jak zapowiada Wydział Edukacji, na rok szkolny 2019/2020 utrzymana zostanie oferta edukacyjna realizowana w ramach działań Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na lata 2015-2020. Poniżej zebraliśmy informacje o wybranych punktach oferty.

 

Dodatkowe zajęcia sportowe

W szkołach w nowym roku szkolnym realizowane będą dodatkowe zajęcia sportowe w klasach I-III w dyscyplinach takich jak np. biathlon, judo, narciarstwo biegowe czy szachy.

Miasto wyraźnie stawia na rozwój biathlonu. Przy współpracy z UKS Strzał Wodzisław prowadzone są klasy sportowe i mistrzostwa sportowego w Szkołach Podstawowych nr 28, 10 i 21. Z myślą o biathlonie utworzone zostały: Biathlonowy Ośrodek Szkolenia Sportowego i centrum noclegowe dla biathlonistów. Obecnie w pobliżu Rodzinnego Parku Rozrywki “Trzy Wzgórza” budowana jest też dofinansowana ze środków zewnętrznych, profesjonalna strzelnica biathlonowa. Zawodnicy chętnie korzystają też z tras biegowych i rolkowych oraz strzelnicy laserowej, położonych na terenie RPR. Warto wspomnieć też o umowie o współpracy zawartej z Polskim Związkiem Biathlonowym.

Klasy sportowe i dodatkowe zajęcia o profilu judo organizują natomiast Szkoły Podstawowe nr 10 i 8. Możliwe jest to dzięki współdziałaniu z KS Wicher Wilchwy.

Dodatkowe zajęcia szachowe mają z kolei miejsce w Szkole Podstawowej nr 1, przy współpracy z UKS Baszta Wodzisław Śląski. Zajęcia szachowe realizowane są ponadto w wymiarze godziny w każdym oddziale klas III szkoły podstawowej jako zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów. Pilotażowo program “Nauka Gry w Szachy w Szkole” został wprowadzony w Szkołach Podstawowych nr 1, 3 i 8 we wrześniu 2015 r. Do każdej z podstawówek zakupione zostały zestawy do nauki gry w szachy. Wodzisławscy nauczyciele biorą też udział w kursie przygotowującym do prowadzenie zajęć szachowych. Realizowane są zajęcia, które prowadzi trener posiadający klasę mistrzowską. Dodatkowo, co roku ma miejsce festiwal szachowy klas III. Organizowana jest także liga szachowa.

 

Zajęcia z kreatywności

Zajęcia z kreatywności prowadzone są w przedszkolach oraz wybranych klasach I-VIII szkoły podstawowej. Dzięki wykorzystaniu metod twórczego nauczania na lekcjach oraz zajęciom kreatywności uczniowie rozwijają w sobie umiejętność twórczego myślenia poza schematami, rozwiązywania problemów, działania w grupie, skutecznej komunikacji i zarządzania czasem. W 2018 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyła się IV edycja Wodzisławskiego Festiwalu Kreatywności, w który zaangażowało się prawie 50 zespołów i ponad 60 nauczycieli-trenerów.

 

Program “Mała Ojczyzna”

Program realizowany jest we wszystkich placówkach w ramach edukacji wczesnoszkolnej oraz historii i społeczeństwa według programu autorskiego. Program obejmuje działania związane z realizacją podstawy programowej na I, II i III etapie edukacji, imprezy cykliczne oraz zadania dodatkowe związane z edukacją regionalną, a wynikające z obchodów rocznicowych związanych z historią miasta i regionu. Celem programu jest poszerzenie, przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym mieście i regionie w aspekcie wartości i różnorodności środowiska historycznego, kulturowego i społecznego oraz kształcenia postaw lokalnego patrioty. W „Małej Ojczyźnie” ważne jest kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej tożsamości oraz otwarcia na drugiego człowieka, aktywnego angażowania się w sprawy własnego regionu i działania na rzecz jego rozwoju. Program umożliwia młodym ludziom poznanie własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych, w przyszłości odnalezienie swojego miejsca w regionie, w Polsce i w świecie.

 

Program “Uczeń w Urzędzie”

Już na etapie edukacji w gimnazjum warto zapoznawać uczniów ze strukturami i zakresem kompetencji podstawowych urzędów, w których jako człowiek dorosły będzie musiał załatwiać sprawy. Uczeń, który pozna urząd, usługi jakie świadczy i możliwości jakie stwarza, będzie w przyszłości świadomym klientem urzędu. To spowoduje, że będzie on mógł w pełni wykorzystywać oferowane mu możliwości oraz zgodnie z prawem wywiązywać się z obywatelskich obowiązków.

Program obecnie realizowany jest w klasach VIII i III oddziałów gimnazjalnych. Jego główne cele to zapoznanie uczniów z podstawowymi urzędami w Wodzisławiu Śląskim, zakresem zadań realizowanych przez poszczególne urzędy, wprowadzenie wiedzy nt. poruszania się w sprawach urzędowych oraz wizyta uczniów w urzędach.

 

Nauka programowania

„Programowania w języku Scratch z zastosowaniem układu Arduino Uno” uczą się uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Innowacja programowa ma za zadanie nauczyć uczniów logiki programowania, w przyjazny sposób wykorzystując do tego język programowania Scratch z wykorzystaniem układu Arduino Uno. Program wspierają współpracujące z miastem przedsiębiorstwa i instytucje. Przykład? Partnerskie przedsiębiorstwa POL-EKO-APARATURA sp.j. z Wodzisławia Śląskiego i PREVAC sp. z o.o. z Rogowa są odpowiedzialne za przygotowanie schematów podłączeń układu Arduino Uno oraz realizację bezpiecznych podłączeń zestawu do każdej lekcji zgodnie z opracowanymi scenariuszami.

W każdym roku szkolnym planowanych jest ok. 10 lekcji z obszaru programowania. Zakres tematyczny corocznie jest rozszerzany o kolejny poziom edukacyjny. Młodzi wodzisławianie są uczestnikami Miejskiego Konkursu Programowania w Języku Scratch z Zastosowaniem Układu Arduino Uno.

 

Doradztwo zawodowe

We wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto realizowany jest autorski program doradztwa zawodowego. Doradztwo polega na wspieraniu i przygotowaniu uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, co jest zadaniem statutowym szkoły. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Istotnym jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, możliwościami, predyspozycjami. Program doradztwa zawodowego realizowany jest na lekcjach wychowawczych. Miasto w tym zakresie wpółpracuje z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego, przedsiębiorcami i Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim.

 

WOCNiT

Pracownia mechatroniki, chemiczno-fizyczna, ceramiczna, gastronomiczna, krawiecka i stolarska oraz sale fotograficzno-malarska i sensoryczna składają się na nowoczesne, dobrze wyposażone Wodzisławskie Oświatowe Centrum Nauki i Techniki, które mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7. Całość powstała w ok. 1,5 roku. W planie jest jeszcze utworzenie dwóch dodatkowych sal: audiowizualnej i studia nagrań.

Oświatowe Centrum Nauki i Techniki działające przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 to efekt współpracy, jaka wywiązała się pomiędzy miastem a przedsiębiorcami. Wspólna wizja, motywacja w dążeniu do wyznaczanych celów, konkretne wsparcie merytoryczne, finansowe, doradcze ze strony przedsiębiorców zaowocowało stworzeniem miejsca, w którym można rozwijać pasje zawodowe i cieszyć się nauką w zupełnie inny sposób. Podopieczni przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych mogą korzystać z oferty Centrum w ramach dziennych zajęć. Pracownie służą też pozostałej młodzieży w ramach działalności OPP.

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Rozwijające zajęcia z rękodzieła, mechatroniki, nauka gry na gitarze, spotkania chóru i orkiestry… To tylko przykłady wyjęte z oferty Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 na os. XXX-lecia 41. W katalogu OPP znajdują się zajęcia takie jak: Akademia Przedszkolaka – zajęcia ruchowe i plastyczne przeznaczone dla dzieci od 5. roku życia, malarstwo i rysunek – grupa dla szkoły podstawowej i grupa dla szkoły ponadpodstawowej, ceramika artystyczna, rękodzieło, gitara, majsterkowanie, krawiectwo, zajęcia kulinarne, mechatronika, chór, orkiestra, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki artystycznej oraz zajęcia teatralne w ramach świetlicy. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i dostępne dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej do 21. roku życia (z wyjątkiem Akademii Przedszkolaka – od 5. roku życia).

 

Rada Uczniowska

We wrześniu 2015 r. została powołana Miejska Rada Uczniowska, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów uczniowskich wodzisławskich szkół podstawowych. Rada prowadzi działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród uczniów. Spotkania z przedstawicielami samorządów uczniowskich organizowane są co miesiąc. Z inicjatywy Miejskiej Rady Uczniowskiej w latach poprzednich organizowane były konkurs “Utalentowany Wodzisław” czy “Wodzisławski Eko-rajd Uczniowski Szkół Podstawowych i Gimnazjów”.

 

Wsparcie psychologiczne

Warto dodać, że prezydent Mieczysław Kieca w założeniach do organizacji roku szkolnego 2019/2020 przyjął zwiększenie w wodzisławskich szkołach etatów wsparcia z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną. – Wsparcie psychologiczne w trudnych chwilach może być nieocenione, dlatego takim dodatkowym wsparciem chcemy otoczyć wodzisławskie dzieci i ich rodziny – podkreśla prezydent. O realizacji godzin decydować będzie dyrektor danej szkoły.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • maj kwiecien marzec