brama

Napisane przez: asp 09-09-2020

Centrum Usług Wspólnych od 1 stycznia

O powstaniu w naszym mieście Centrum Usług Wspólnych mówiło się już od dobrych dwóch lat. Dlaczego? To wedle założeń jedna z możliwości zmniejszania kosztów administracji i polepszenia świadczonych usług. Propozycję utworzenia nowej jednostki złożył prezydent Mieczysław Kieca. Rada Miejska poparła projekt, uchwalając powołanie CUW podczas ostatniej, sierpniowej sesji. Nowa jednostka rozpocznie swoje funkcjonowanie od nowego roku. Jej szefem zostanie Grzegorz Wodecki, dotychczas od wielu lat związany z Wydziałem Podatków.

Centrum Usług Wspólnych to coś więcej niż centralizacja

Centrum Usług Wspólnych (CUW) to wyodrębniona organizacyjnie jednostka, której zadaniem jest świadczenie wydzielonych usług na rzecz określonej grupy kapitałowej, przedsiębiorstwa wielozakładowego czy też administracji publicznej zarówno samorządowej,jak i rządowej. Do funkcji wsparcia możemy zaliczyć np. usługi księgowe, rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zarządzenie zasobami ludzkimi, organizację szkoleń i konferencji, imprez integracyjnych, wypoczynku indywidualnego, prowadzenie archiwum, gospodarowanie nieruchomościami nieprodukcyjnymi, usługi motoryzacyjne w zakresie serwisowania samochodów różnych marek, usługi poligraficzne, usługi informatyczne, a także obsługę zamówień i zakupów – wyjaśnia Zygmunt Łukaszczyk.

Jak będzie w Wodzisławiu? Głównym celem stworzenia CUW jest ograniczenie kosztów przez wyeliminowanie powielania czynności przez pracowników rozproszonych jednostek i świadczenie tych czynności z jednego, centralnego miejsca oraz poprawę funkcjonowania dzięki standaryzacji procesów i procedur, lepszą kontrolę wewnętrzną oraz lepszy obieg dobrych praktyk i wiedzy w organizacji. W wodzisławskim centrum mają się zatem znaleźć pracownicy działów księgowych, kadrowych czy zamówień publicznych magistratu oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Będą pracowali w jednym miejscu, realizując spójną politykę finansową czy kadrową w Urzędzie Miasta oraz jego jednostkach.

Centrum Usług Wspólnych nie należy utożsamiać ani z centralizacją, ani z outsourcingiem. CUWy tworzone są jako osobne podmioty, lecz dotychczasowe jednostki nie są likwidowane. Wyodrębnione czynności i procesy wyodrębnione z tych jednostek są przenoszone do CUW. Ponadto własne Centrum Usług Wspólnych różni się od outsourcingu tym, że zadania nie są zlecane na zewnątrz, lecz są one realizowane przez specjalnie powołany do życia podmiot, który pozostaje w strukturach i pod kontrolą miasta.

Skomentuj wpis jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  • FOTORELACJE

  • wrzesień sierpien lipiec